אנו מספקים גזים למיקרואלקטרוניקה, גזים מיוחדים ותערובות גז.

Helium

Helium, He

Molecular weight g/mol: 4.003
Purity: 99.9999% 
CAS: 7440-59-7 EC: 231-168-5 UN: 1046 (Compressed); 1963 (Refrigerated liquid) 
Typical Filling Pressure: 15 °C: 200 bar(a)   70 °F: 2,640 psi(g) 
Characteristics: Colourless and odourless gas. Non-reactive. Asphyxiant in high concentrations. 

Liquid State  
Density at b.p. 1 atm kg/l: 0.1240
Density 20 °C kg/l:  
Vapor pressure 20 °C bar:  
Specific heat kJ/kg*K:  
Rel.Spec.wgt, air=1 (15 °C.1 bar): 0.14
Density 15 °C 1 atm kg/m3: 0.17
Gaseous state  
Specific heat (15 °C) kJ/kg* K:   5.193
Thermal conductivity µW/cm• K:  
Solubility in water at P=1 bar l/kg:  
Boiling point (1 atm)  
Temp. °C: -268.9  
Heat of vaporization kJ/kg 20.8  
Critical point  
Temp. °C: -268.0  
Pressure bar: 2.28
Density kg/l: 0.0699
Flammability in air  
Lower limit % volume:  n.a.
Upper limit % volume: n.a.

השותפים שלנו
אנו גאים לייצג ספקים מקצועיים ומובילים בעולם הגזים, כימיקלים וציוד גז.

 

בטיחות ואיכות
אנו שומרים על מחויבות בלתי מתפשרת לבטיחותם ובריאותם של העובדים והלקוחות שלנו ועל ההגנה על הסביבה.

בטיחות

הבטיחות והגהות, הטיפול בחומרים מסוכנים ואיכות הסביבה הם חלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה בגז טכנולוגיות בע"מ. הבטיחות חשובה כמו האיכות, התפוקות והיעילות.

קרא את הצהרת מדיניות הבטיחות של גז טכנולוגיות

איכות

חברת גז טכנולוגיות הינה חברה העוסקת ביבוא, שיווק ואחסון גזים וכימיקלים. החברה רואה בהשגת רמת שירות גבוהה דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחות החברה.

קרא את הצהרת מדיניות האיכות של גז טכנולוגיות

אישור ISO
גז טכנולוגיות מאושרת לפי שלושה תקני ISO.