גז טכנולוגיות וכימיקלים - נעים להכיר

חברת גז טכנולוגיות בע"מ רואה בהשגת רמת שירות גבוהה, דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחות החברה ומאמינה שזהו תנאי הכרחי להמשך שגשוגה והתפתחותה. החברה רואה כמטרה אסטרטגית מתן מענה לדרישות וציפיות לקוחות החברה ברמת שירות גבוהה, טיפול רציף ומסור לאורך שלבי הרכישה, עמידה בלוח זמנים לאספקת המוצר ואספקת מוצר איכותי ללא פגמים העונה לדרישות הלקוח.

הנהלת החברה מאמינה כי שיתוף העובדים בהקמת והפעלת מערכת האיכות הוא תנאי הכרחי להצלחתה ומאמינה בשיפור ופיתוח מתמיד של המערכות בחברה בכלל ושל העובדים בפרט. נהלי האיכות של החברה גובשו ע"י הנהלת החברה במטרה שנהלים אלו יקוימו בקפדנות ולשם כך הנהלת החברה תדאג לכך שכלל הנהלים יהיו ידועים ומובנים לכל העובדים בתחומי עבודתם הרלוונטיים ובכל תחומי הפעילות המושפעים על ידם. הנהלת החברה תדאג לידע את כל העובדים בפרטי נוהל הבטחת איכות ע"י פעולות הדרכה וריענון שוטפות.

הנהלת החברה תקצה משאבים לתחום הבטחת האיכות עפ"י הצורך, על מנת להוציא לפועל את דרישות התקן.

הנהלת הארגון מחויבת לתהליך שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת הניהול וזאת באמצעות כלים אשר יוגדרו במדריך זה, כגון סקרי הנהלה ומבדקי איכות פנימיים וכן באמצעות משאבים שיוקצו לנושא. בנוסף הפעלת מערכי שיפור איכות ע"י כל עובדי החברה תוך התחשבות בסיכונים הקיימים וההזדמנויות הנוצרות בתהליכים רציפים ושיטתיים. הנהלת הארגון מחויבת לעמידה בחובות ההתאמה ובדרישות אחרות הקשורות לתחום העבודה של הארגון.

הנהלת החברה תנהל בישיבותיה השוטפות מעקב אחר תהליך יישום מדיניות האיכות. כמו כן, יערך מעקב תקופתי בישיבות סקרי הנהלה בנושא הבטחת איכות.

מטרת מדריך האיכות הינו למסד מערך הבטחת איכות שיקיים רמת איכות התואמת את דרישות לקבוע שיטות עמידה ונהלים אשר באמצעותם יושגו מטרות ,ISO 9001:2015 האיכות של ת"י האיכות של החברה.

מדיניות זו הינה פומבית ומופצת לכל דורש.

השותפים שלנו
אנו גאים לייצג ספקים מקצועיים ומובילים בעולם הגזים, כימיקלים וציוד גז.

 

בטיחות ואיכות
אנו שומרים על מחויבות בלתי מתפשרת לבטיחותם ובריאותם של העובדים והלקוחות שלנו ועל ההגנה על הסביבה.

בטיחות

הבטיחות והגהות, הטיפול בחומרים מסוכנים ואיכות הסביבה הם חלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה בגז טכנולוגיות בע"מ. הבטיחות חשובה כמו האיכות, התפוקות והיעילות.

קרא את הצהרת מדיניות הבטיחות של גז טכנולוגיות

איכות

חברת גז טכנולוגיות הינה חברה העוסקת ביבוא, שיווק ואחסון גזים וכימיקלים. החברה רואה בהשגת רמת שירות גבוהה דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחות החברה.

קרא את הצהרת מדיניות האיכות של גז טכנולוגיות

אישור ISO
גז טכנולוגיות מאושרת לפי שלושה תקני ISO.