גז טכנולוגיות וכימיקלים - נעים להכיר

הבטיחות והגיהות, הטיפול בחומרים מסוכנים ואיכות הסביבה הם חלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה בחברת גז טכנולוגיות בע"מ. הבטיחות ואיכות הסביבה חשובים כמו האיכות, התפוקות והיעילות. הקפדה על בטיחות ושמירת הסביבה הינה תנאי מקדים לביצוע כל עבודה היא בתחומי החברה. כל עובד אחראי לעבוד בצורה בטוחה, תוך העדפה, בכל מצב, של הבטיחות על פני גורמים אחרים. מניעת תאונות עבודה, הגנה על כל עובד בחברה והגנה על הסביבה היא מרכיב חשוב ומרכזי בתרבות הארגונית של החברה, והחברה שואפת להקטין את  חומרתם ותדירותם של אירועי בטיחות ומפגעי איכות סביבה המתרחשים למרות כל המאמצים למניעתם. ניהול הבטיחות ואיכות הסביבה בחברה מבוסס על ראיה מערכתית כוללת, כדי להבטיח התמודדות יעילה יותר עם נושאים אלו. הנהלת החברה רואה עצמה מחויבת לציית ולפעול בהתאם לחוקים, לתקנות, לצווים ולכללי המקצוע המתייחסים לבטיחות, גהות ואיכות סביבה, לטיפול בחומרים מסוכנים ושינועם הקיימים ותקפים במדינה ואשר רלוונטיים לתחום פעילותה של החברה, כמו גם לדרישות חוקים בינלאומיים הנוגעים לפעילות החברה ותנקוט באמצעים ניהוליים העומדים לרשותה כדי לאכוף שמירה על דינים אלא על ידי כל מנהלי ועובדי החברה בכל הדרגים. ההנהלה תנקוט באמצעים הניהוליים ההנדסיים והטכנולוגיים העומדים לרשותה, כדי לקיים סביבת עבודה בטוחה בכל מגזרי פעילותה: ניהול, מכירות, אחסנה ושינוע, במטרה למנוע פגיעות באדם, רכוש ונזקים סביבתיים, תוך יצירת סביבה נקייה ממפגעים וטיפול נכון בחומרים מסוכנים. ההנהלה תפעל לשיפור מתמיד בפעילות בנושא בטיחות, גהות ואיכות סביבה תוך התחשבות בבטיחות העובד ובבריאותו ובגורמי סיכון לסביבה, הבטחת קיום מערכות ציוד תהליכים ותנאי עבודה בטוחים, ביצוע אחזקה מונעת, מניעת אירועים בעלי השלכות סביבתיות ופעילות מתמדת של חקירה והפקת לקחים מאירועי בטיחות ואיכות סביבה. כל דרגי הניהול אחראים ליישום מדיניות הבטיחות ,הגהות ואיכות הסביבה של החברה. כל רמת ניהול אחראית לזו שמתחתיה וחייבת הסבר לזו שמעליה. כל מנהל בחברה אחראי לניהול וקיום מערך הבטיחות והגהות, הטיפול בחומרים מסוכנים, כיבוי אש ועזרה ראשונה בתחומו. כל אחד מהמנהלים והעובדים אחראי לניהול פעילות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בתחומו תוך הקפדה על ציוד וחומרים ראויים, נהלים ושיטות עבודה מתאימים, צוות מאומן ופיקוח מתאים, כולל קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום בתחומו. הנהלת החברה תדאג לשיתוף העובדים בביצוע הפעילות בבטיחות ואיכות הסביבה ותוודא שמידע רלוונטי ועדכני לקיום תנאי בטיחות, גהות ואיכות סביבה ראויים יועבר באופן שוטף לידיעת העובדים ויועמד לרשותם בכל עת. הנהלת החברה תוודא כי מדיניות זו זמינה לציבור בכל עת. מדיניות זו הינה פומבית ומופצת לכל דורש.

השותפים שלנו
אנו גאים לייצג ספקים מקצועיים ומובילים בעולם הגזים, כימיקלים וציוד גז.

 

בטיחות ואיכות
אנו שומרים על מחויבות בלתי מתפשרת לבטיחותם ובריאותם של העובדים והלקוחות שלנו ועל ההגנה על הסביבה.

בטיחות

הבטיחות והגהות, הטיפול בחומרים מסוכנים ואיכות הסביבה הם חלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה בגז טכנולוגיות בע"מ. הבטיחות חשובה כמו האיכות, התפוקות והיעילות.

קרא את הצהרת מדיניות הבטיחות של גז טכנולוגיות

איכות

חברת גז טכנולוגיות הינה חברה העוסקת ביבוא, שיווק ואחסון גזים וכימיקלים. החברה רואה בהשגת רמת שירות גבוהה דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחות החברה.

קרא את הצהרת מדיניות האיכות של גז טכנולוגיות

אישור ISO
גז טכנולוגיות מאושרת לפי שלושה תקני ISO.